Úřad pro boj s korupcí, závažnou finanční kriminalitou a terorismem bude ustaven při Nejvyšším státním zastupitelství jako samostatná složka. Počítá s tím vládou schválený věcný záměr zákona o státním zastupitelství. Působnost nového úřadu zahrnuje trestné činy přijetí úplatku, podplacení a nepřímého úplatkářství a závažné finanční kriminality a zločinů spáchaných úředními osobami. Pro úplné znění zprávy je třeba se přihlásit do Beck-online.