Na ministerstvu spravedlnosti se 30. 8. uskutečnilo jednání ministra spravedlnosti Pavla Blažka s předsedou Vrchního soudu v Praze Vladimírem Stiboříkem, na němž předseda Vrchního soudu projevil vůli skončit ve své funkci ke konci tohoto roku. Na základě toho bude vypsáno výběrové řízení na funkci předsedy Vrchního soudu v Praze, aby mohl být ke dni 1. 1. 2013 jmenován nový předseda soudu.

Vladimír Stibořík se rozhodl odejít z vedení vrchního soudu již za působení ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila. O svém záměru informoval ministerstvo spravedlnosti dopisem ze dne 8. 6. 2012. Jako důvod odchodu z funkce uvedl svůj věk.