INTERAKTIVNÍ VZORY
Akciová společnost
Existence akciové společnosti je spojena s přijímáním rozhodnutí, ať už představenstvem, správní radou, dozorčí radou, valnou hromadou (nebo mimo ni), či v jednočlenné společnosti jediným akcionářem. Akcie se mohou převádět či zastavit, také mohou být nahrazeny hromadnou akcií. Vše uvedené, stejně jako samotné založení společnosti, znamená vytváření smluv, zápisů a dalších listin, o což se musí postarat právník. A s tím vším mu pomohou Interaktivní vzory.

Autorem vzorů je JUDR. Jiří Kunásek, specialista na právo obchodních společností

62
Vždy aktuálních interaktivních dokumentů

11
tematických okruhů pokrývajících vznik a fungování společnosti

90 %
Čas ušetřený při tvorbě dokumentů pro klienta

1
Návratnost nákladů do jednoho měsíce

Zápisy
 • Rozhodnutí jediného akcionáře
 • Zápis z valné hromady
 • Listina přítomných na jednání valné hromady
 • Rozhodnutí jediného člena představenstva
 • Zápis ze zasedání představenstva
 • Rozhodnutí jediného člena správní rady
 • Zápis ze zasedání správní rady
 • Rozhodnutí jediného člena dozorčí rady
 • Zápis ze zasedání dozorčí rady

Rozdělení zisku
 • Rozhodnutí jediného akcionáře
 • Pozvánka na valnou hromadu
 • Zápis z valné hromady (NÁHLED SMLOUVY K VYZKOUŠENÍ)
 • Návrh na rozhodnutí akcionářů mimo valnou hromadu
 • Vyjádření akcionáře k návrhu na rozhodnutí mimo valnou hromadu
 • Oznámení o rozhodnutí akcionářů mimo valnou hromadu

Střet zájmů
 • Oznámení o možném střetu zájmů
 • Rozhodnutí jediného člena dozorčí rady
 • Zápis ze zasedání dozorčí rady
 • Rozhodnutí jediného akcionáře
 • Pozvánka na valnou hromadu
 • Zápis z valné hromady

Převod akcií
 • Smlouva o převodu akcií
 • Rubopis akcie
 • Pozvánka na valnou hromadu
 • Zápis z valné hromady
 • Návrh na rozhodnutí akcionářů mimo valnou hromadu
 • Vyjádření akcionáře k návrhu na rozhodnutí mimo valnou hromadu
 • Oznámení o rozhodnutí akcionářů mimo valnou hromadu

Založení společnosti
 • Stanovy
 • Čestné prohlášení
 • Rozhodnutí o sídle
 • Souhlas vlastníka s umístěním sídla
 • Prohlášení správce vkladu

Určení auditora
 • Rozhodnutí jediného akcionáře
 • Pozvánka na valnou hromadu
 • Zápis z valné hromady
 • Návrh na rozhodnutí akcionářů mimo valnou hromadu
 • Vyjádření akcionáře k návrhu na rozhodnutí mimo valnou hromadu
 • Oznámení o rozhodnutí akcionářů mimo valnou hromadu

Vznik a zánik funkce
 • Rozhodnutí jediného akcionáře
 • Pozvánka na valnou hromadu
 • Zápis z valné hromady
 • Rozhodnutí jediného člena dozorčí rady
 • Zápis ze zasedání dozorčí rady
 • Čestné prohlášení
 • Oznámení o odstoupení z funkce
 • Návrh na rozhodnutí akcionářů mimo valnou hromadu
 • Vyjádření akcionáře k návrhu na rozhodnutí mimo valnou hromadu
 • Oznámení o rozhodnutí akcionářů mimo valnou hromadu

Záloha na zisk
 • Rozhodnutí jediného člena představenstva
 • Zápis ze zasedání představenstva
 • Rozhodnutí jediného člena správní rady
 • Zápis ze zasedání správní rady

Zastavení akcií
 • Smlouva o zřízení zástavního práva k akciím
 • Pozvánka na valnou hromadu
 • Zápis z valné hromady
 • Návrh na rozhodnutí akcionářů mimo valnou hromadu
 • Vyjádření akcionáře k návrhu na rozhodnutí mimo valnou hromadu
 • Oznámení o rozhodnutí akcionářů mimo valnou hromadu

Cenné papíry
 • Akcie
 • Hromadná akcie

Seznamy
 • Výpis ze seznamu akcionářů

Obraťte se na nás a zjistěte, kolik času ušetří interaktivní vzory vám.