INTERAKTIVNÍ VZORY
Společnost s ručením omezeným
Modul se vzory z oblasti Realitního práva působí na první pohled jako méně rozsáhlý. Pravda je však přesně opačná. Vladimír Syruček naplno využil svých zkušeností z oboru a možností, které nabízí platforma Legito a vytvořil sadu velmi komplexních vzorů, které využijete ve stovkách situacích. Přitom jejich vyplňování je i díky autorově nápovědě velmi jednoduché.
16
Vždy aktuálních interaktivních dokumentů

cca 300
Rychlých řešení pro potřeby vašich klientů

90 %
Čas ušetřený při tvorbě dokumentů pro klienta

1
Návratnost nákladů do jednoho měsíce

Perfektní podpora pro vaši agendu

 • Kupní smlouva na převod nemovité věci (NÁHLED SMLOUVY K VYZKOUŠENÍ)
 • Nájemní smlouva
 • Smlouva o výměnku
 • Smlouva o zřízení služebnosti
 • Smlouva o předkupním právu věcném k nemovité věci
 • Smlouva o darování nemovité věci
 • Smlouva o směně nemovitých věcí
 • Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovité věci
 • Smlouva o zřízení práva stavby k nemovité věci
 • Smlouva o zemědělském pachtu
 • Smlouva o zprostředkování realitního obchodu
 • Smlouva o budoucí kupní smlouvě na nemovitou věc
 • Smlouva o rezervaci nemovité věci
 • Prohlášení vlastníka o zřízení služebnosti
 • Plná moc
 • Souhlas druhého manžela s právním jednáním ve vztahu k rodinné domácnosti
Obraťte se na nás a zjistěte, kolik času ušetří interaktivní vzory vám.