Poslanci budou jednat o novele zákoníku práce zakazující rozhodčí doložky.

Dne 15. 2. 2013 prošel prvním čtením v Poslanecké sněmovně poslanecký návrh novely zákoníku práce.

Návrh do zákoníku práce vkládá nový § 3a:

(1) Spory z pracovněprávních vztahů projednávají a rozhodují soudy. Od ustanovení tohoto odstavce není možné se odchýlit.

(2) Pracovní smlouvy a dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, které obsahují rozhodčí doložku, jsou v této části neplatné.

Poslanci budou jednat o novele zákoníku práce zakazující rozhodčí doložky.

Důvodem navrhované úpravy je nerovné postavení zaměstnance a zaměstnavatele, v důsledku nějž se uchazeč o práci podpisem smlouvy s rozhodčí doložkou může zbavit ochrany poskytované zákoníkem práce a soudním řízením.

Nesouhlasné stanovisko vlády návrhu vytýká:

–        nekoncepčnost, když tento stav platil před nabytím účinnosti stávajícího zákoníku práce dne 1. 1. 2007,

–        nevhodnost řešení, když lepší by bylo po vzoru zákona č. 19/2012 Sb. řešícího ochranu spotřebitele novelizovat zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů.

Návrh byl přikázán k projednání ústavně právnímu výboru a výboru pro sociální politiku.