Moderní technologie pronikají stále více i do oblasti práva. Jednou z takových technologií je i možnost vedení a řešení sporů online (online dispute resolution), resp. využití internetu pro potřeby justice. Jednalo by se o změnu tradičního soudního procesu, který by nově probíhal téměř výlučně při užití informačních technologií. Tento institut, zejm. v kontextu českého právního řádu, je v článku nastíněn s možnostmi, výhodami, nevýhodami, jakož i apely na soudní moc. Celý článek