Sněmovna schválila transpozici směrnice, jejíž cílem je zajistit efektivní a dlouhodobé zapojení akcionářů ve společnostech, jejichž akcie byly přijaty k obchodování na regulovaném trhu. To by mělo vést k minimalizaci podstupování nadměrného krátkodobého rizika emitentem a ke změně orientace na dosahování střednědobých až dlouhodobých výnosů. Novela upravuje též povinnosti institucionálních investorů. Celá zpráva