Jednou z největších překážek efektivního vymáhání náhrady škody způsobené protisoutěžním jednáním je prokázání vzniku škody a příčinné souvislosti, a to kvůli jejich hypotetičnosti. Ve snaze odstranit co nejvíce překážek byla do příslušné směrnice začleněna vyvratitelná domněnka vzniku škody u cílových kartelů, která by měla zlepšit postavení poškozených. Nutnost opatřovat rozsáhlé ekonomické analýzy se tak přesouvá z žalobce na žalovaného. Celý článek