Ministerstvo spravedlnosti dokončilo přípravu doprovodných zákonů k novému občanskému zákoníku.

S blížící se účinností nového občanského zákoníku 1. 1. 2014 se k Legislativní radě vlády dostaly návrhy doprovodné legislativy.
Jde o tyto hlavní návrhy:

  • zákon o zvláštních řízeních soudních,
  • zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob,
  • novela občanského soudního řádu a dalších zákonů,
  • novela insolvenčního zákona a zákona o insolvenčních správcích,
  • doprovodný rekodifikační zákon.