Vláda ČR schválila  nařízení vlády umožňující poskytování dotací na výstavbu sociálních nájemních bytů. O dotace budou moci nyní žádat nejen města a obce, ale jakékoli jiné fyzické nebo právnické osoby, tedy i soukromí investoři. Dotace se budou poskytovat z rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení. Dotace je určena na novou výstavbu sociálních bytů nebo na vznik sociálních bytů pomocí rekonstrukce, nástavby nebo přístavby vhodné nemovitosti. Poté, co budou byty nejméně 10 let využívány jako sociální nájemné bydlení, je možné s nimi volně nakládat.

„Dotace je individuální na každý byt. Investor tak může z plánovaného bytového komplexu vyčlenit na sociální nájemní byty jen určitý počet bytů a na ty jednotlivě žádat dotace,“ upřesnil ministr pro místní rozvoj Rostislav Vondruška.

Mezi podmínky pro získání dotace na straně investora patří především:

  • předložení ekonomického finančního projektu a hodnověrné prokázání, že má žadatel další finanční zdroje pro výstavbu. Pokud bude investor čerpat hypoteční úvěr, stát již dopředu deklaruje svůj souhlas s tím, že nemovitost bude zatížena hypotečním břemenem.
  • doklad o bezdlužnosti vůči veřejným rozpočtům.
  • během 15ti let od dokončení stavby musí dotovaný byt sloužit nejméně 10 let jako nájemní sociální bydlení (desetiletá podmínka nemusí být splněna najednou, může být plněna i přerušovaně v etapách).
  • výše nájemného – pro rok 2010 nesmí překročit 43Kč/ m2 obytné plochy bytu; v dalších letech bude navyšováno o míru inflace.