Ministerstvo spravedlnosti spouští od 30. 12. 2008 veřejný ověřovací provoz nové aplikace infoDeska. InfoDeska, neboli elektronická úřední deska rezortu spravedlnosti, je součástí služeb eJustice a rozšiřuje množství informací poskytovaných prostřednictvím internetu.

 Organizace veřejné správy včetně těch, které spadají do rezortu justice, mají povinnost vést úřední desky v papírové a zároveň v elektronické podobě. Na obou typech desek mají být vyvěšeny důležité informace povinně zveřejňované dle zákona o svobodném přístupu k informacím. Tato povinnost byla doposud plněna v různorodé kvalitě a vlastní aplikace elektronických desek velmi často neumožňovaly doložení informací časového charakteru (datum a čas vyvěšení či sejmutí dokumentu).

Proto ministerstvo spravedlnosti připravilo projekt infoDeska, který je jedním z nástrojů ke zvyšování efektivity a důvěryhodnosti justice a měl by agendu úředních desek centralizovat a zavádět jednoznačná pravidla pro publikování údajů.

Dalšími výhodami aplikace je snadný přístup k informacím, standardizace formátů jejich zveřejňování a intuitivní ovládání aplikace včetně rychlého přehledu nových dokumentů nebo nastavení volitelného emailového oznámení o nových dokumentech na elektronické desce vybrané organizace.

Zkušební verze aplikace infoDeska je přístupná na www.justice.cz. V této fázi projektu jsou spouštěny elektronické úřední desky ministerstva spravedlnosti, soudů všech stupňů a státních zastupitelství všech stupňů, v další fázi pak bude následovat spuštění u ostatních složek rezortu. Plná verze aplikace bude spuštěna po poznatcích ze zkušebního provozu v první polovině roku 2009.