Návrh Evropské komise o zvažovaném sjednocení pravidel pro sjednávání hypoték v Evropské unii by v prostředí České republiky znamenal značné ztížení přístupu obyvatel k vlastnímu bydlení a zpomalení ekonomického růstu. Uvádí to tisková zpráva Ministerstva pro místní rozvor ze dne 14. 10.Toto zvažované opatření proti hospodářské krizi může mít určitý pozitivní účinek v některých zemích EU, na český hypotéční trh by však mělo spíše negativní dopady. Během krize v ČR nedošlo k nárůstu delikvence v platbách hypotečních úvěrů, ty se i nadále pohybují v jednotkách několika málo procent (cca 2 %).

Při aplikaci tohoto návrhu do českého tržního prostředí by převážila negativa v podobě poklesu nové bytové výstavby, ztížení přístupu obyvatel k vlastnímu bydlení a řady dalších navazujících důsledků.

Určitým východiskem by v případě prosazení tohoto návrhu bylo rozšíření současné dotační podpory občanům, kteří si pomocí hypotéky zajišťují financování vlastního bydlení. Předpokládané zvýšení úrokových sazeb by mohl dorovnávat stát formou vyšší investiční dotace na úroky hypotéčních úvěrů.

Ministerstvo pro místní rozvoj nemá k dispozici celé znění návrhu, proto se dosud návrhem Evropské komise detailně nezabývalo.