Článek komentuje nález Pl. ÚS 45/17 ve věci data retention a konfrontuje ho s vývojem a aktuálními trendy problematiky ochrany práva na soukromí v prostředí elektronické komunikace a informačních technologií v „době internetové“, a to primárně v evropském právním prostředí. Nesmí chybět ani GDPR. Celý článek