Zrušení nebo omezení věcného břemene užívání půdní vestavby či nástavby (nyní jednotky) svědčící bytovému družstvu dle § 28d odst. 2 MajVzDr pro změnu poměrů podle § 1299 odst. 2 ObčZ, spočívající v tom, že náklady na vybudování vestavby byly kompenzovány v důsledku uplynutí doby tím, že oprávněné družstvo mohlo vestavbu na cizí nemovitosti užívat k bydlení svých členů, přichází do úvahy, jen jde-li o „volný“ byt. Číst celý judikát