Dopravní expert Petr Dolínek navrhuje umožnit provoz speciální dráhy prostřednictvím automatického provozu, kdy je drážní vozidlo řízeno technickým systémem bez přítomnosti osoby řídící drážní vozidlo. Speciální dráhou je pražské metro, u kterého se uvažuje o vybudování bezobslužného provozu na plánované lince D. Celá zpráva