Ve svém dvouletém plánu na léta 2009 – 2010 nabídne Evropská banka pro obnovu a rozvoj 6 mld. euro pro finanční sektor, Evropská investiční banka nabídne střední a jižní Evropě 11 mld. euro a Světová banka dává nabídku 7,5 mld. euro. Pro úplné znění zprávy je třeba se přihlásit do Beck-online