Transparency International upozorňuje na mezinárodní projekt srovnávající způsoby financování politických stran v zemích střední a východní Evropy (Polska, Estonska, Moldávie a Gruzie). Na webové stránce www.politicalfinance.org lze pomocí jednoduchých funkcí zjistit, jaký je stav v jiné zemi, a snadno ho porovnat s ČR. Pro úplné znění zprávy je třeba se přihlásit do Beck-online.