Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo průmyslu a obchodu vydala společné stanovisko k právům cestujících v případě vis maior (živelné pohromy, stávky, teroristické útoky, vyhlášený stav nebezpečí apod.). Pokud cestující v rámci zájezdu s cestovní kanceláří a v důsledku vyšší moci uvízne v destinaci zájezdu, má následující práva:

1. Jestliže Vám v průběhu zájezdu cestovní kancelář neposkytne v důsledku vyšší moci podstatnou část služeb sjednaných cestovní smlouvou řádně a včas, je povinna bez zbytečného odkladu a bezplatně provést taková opatření, aby mohl zájezd pokračovat. Pokud taková opatření nelze učinit nebo je zákazník nepřijme, musí cestovní kancelář dopravit zákazníka zpět na místo odjezdu a vrátit mu rozdíl v ceně (vyšší náklady na dopravu hradí cestovní kancelář).

2. Pokud uvíznete těsně před odjezdem z destinace, je cestovní kancelář povinna zajistit pro Vás dopravu zpět na místo odjezdu nebo na jiné místo návratu, s nímž budete souhlasit. Doprava nemusí být uskutečněna stejným způsobem, jaký byl sjednán v cestovní smlouvě, nicméně pokud bude náhradní doprava levnější, musí Vám cestovní kancelář uhradit cenu rozdílu, naopak bude-li náhradní doprava dražší, hradí rozdíl cestovní kancelář. Není-li možné zajistit náhradní dopravu v původně stanoveném dni odjezdu, potom je cestovní kancelář povinna Vám bezplatně poskytnout náhradní ubytování a stravování až do doby, než zajistí náhradní dopravu zpět do místa odjezdu.

3. V případě omezení nebo zrušení letů v důsledku vis maior máte právo buď na plnění od cestovní kanceláře nebo se můžete obrátit na leteckého dopravce, který je povinen uhradit Vám náhradní ubytování, stravování a dopravu do/z letiště do doby, než Vám je poskytnut náhradní let, a to rozsahu přiměřeném době čekání. Nárok na plnění máte však pouze vůči jednomu ze subjektů.

4. Pokud se obáváte nenadálých situací v důsledku vyšší moci a z tohoto důvodu chcete odstoupit od cestovní smlouvy, přestože cestovní kancelář zájezd sama nezruší, nemáte nárok na vrácení ceny. Pokud počítáte s tím, že by k takovému případu mohlo dojít, a chtěli byste zájezd stornovat, můžete si sjednat pojištění storna zájezdu.