Ministerstvo práce a sociálních věcí v minulých dnech na svých internetových stránkách publikovalo tiskovou zprávu, ve které uvádí, že byla zřízena mezirezortní skupina odborníků. Cílem skupiny je příprava nové koncepce rozvoje systému zdravotních a sociálních služeb se zaměřením na dlouhodobou péči a péče o seniory a zdravotně postižené v jejich domácím přirozeném prostředí. Pro úplné znění zprávy je třeba se přihlásit do Beck-online.