Na základě novely zákona č.435/2004 Sb., o zaměstnanosti, a novely zákona č.326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, kterými se zavádí povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání na území České republiky ve zvláštních případech, tzv. zelené karty, připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s Ministerstvy zahraničních věcí, vnitra a průmyslu a obchodu příslušnou informační podporu ve formě informačního systému.

 Do novely zákona o zaměstnanosti a do novely zákona o pobytu cizinců byl zapracován projekt tzv. zelených karet. Věcný základ tohoto projektu vznikl na bázi spolupráce, resp. z iniciativy Ministerstva průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem zahraničí a Ministerstvem vnitra.

Zelená karta představuje nový druh povolení k dlouhodobému pobytu cizinců za účelem zaměstnání. Jedná se o doklad duálního charakteru, to znamená jedním úředním úkonem je uděleno povolení k dlouhodobému pobytu i pracovní povolení.

Zavedením zelených karet se snižuje byrokratická zátěž podnikatelských subjektů, které chtějí sjednat pracovní sílu ze zahraničí, resp. ze zemí mimo EU, tím, že se odstraňují některé úřední úkony, jako je udělení povolení k zaměstnání.