Ministerstvo spravedlnosti vyhlašuje otevřené zadávací řízení na provozovatele elektronického monitoringu odsouzených, který bude spolupracovat s Probační a mediační službou ČR při kontrole výkonu trestu domácího vězení. Rozhodujícím hodnotícím kritériem výběrového řízení bude cena; další kritéria jsou návrh řešení předmětu veřejné zakázky a délka záruky za centrální úložiště a rozhraní.

„Převažujícím hodnotícím kritériem je cena (60%), význam přikládáme také záruce spolehlivosti sledování. Za důležité považuji, aby přihlášení prokázali své transparentní vlastnické vztahy,“ uvedla ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová. Veřejná zakázka je stanovena na 10 let.

Trest domácího vězení je v České republice zcela novým trestem, který zavedl trestní zákoník účinný od 1. 1. 2010. Implementace institutu domácího vězení byla naplánována zejména s ohledem na současný stav vězeňství a jeho budoucí vývoj a zároveň s ohledem na ekonomickou situaci v justici i v celé České republice. Maximální délka trestu jsou dva roky, odsouzený se musí zdržovat doma ve všední dny od 20 hodin do 5 hodin ráno, aby mohl dál chodit do zaměstnání, o víkendu celý den. Kontrolu nad výkonem domácího vězení provádí v současné době probační a mediační služba prostřednictvím namátkových kontrol odsouzených.