Ministerstvo zdravotnictví schválilo realizaci Systému tvorby Národních standardů, který zahrnuje Národní sadu standardů odborné zdravotní péče, Národní sadu ukazatelů kvality zdravotních služeb a Standard zdravotnické dokumentace. Všechny projekty úzce souvisí s kvalitou péče o pacienty a jejich bezpečím. Mimo jiné mají za cíl stanovit stejná pravidla pro poskytování zdravotní péče napříč všemi obory a pro všechny poskytovatele zdravotních služeb.  Pro úplné znění zprávy je třeba se přihlásit do Beck-online