Ministerstvo spravedlnosti na internetových stránkách informovalo o spuštění nové aplikace obchodního rejstříku, ke které by mělo dojít na konci března tohoto roku. Změny spadají do obou oblastí, tedy jak do oblasti vnější, která je přístupná pro veřejnost prostřednictvím internetu, tak do oblasti vnitřní, kde se pohybují soudy. Obě oblasti by měly doznat změn za účelem zjednodušení rejstříku.

„Jsem hluboce přesvědčen, že cesta promyšlené elektronizace je správný postup, který zajišťuje větší efektivitu práce. Nová aplikace usnadní život podnikatelům i soudům, navíc ještě v letošním roce počítáme s jejím napojením na Evropský obchodní registr. K financování projektu jsme využili prostředky z evropských fondů, ze státního rozpočtu se tak hradilo pouze 15 procent nákladů,“ uvedl ministr spravedlnosti.

V oblasti fungování obchodního rejstříku pro občany by měl být tento registr nadále přístupný prostřednictvím internetu, přičemž v rámci vyhledávání by mělo dojít k výraznému zjednodušení fungování a vyhledávání.

Dále ministerstvo zavádí interaktivní formulář, který má za cíl zjednodušení předkládání návrhů na zápis údajů do obchodního rejstříku. Formulář sám zkontroluje, zda je správně vyplněn, a tím v řadě případů předejde tomu, aby rejstříkový soud musel navrhovatele vyzývat k doplnění návrhu.

Zásadní změnou je však změna závaznosti dat obsažených v databázi, kdy oproti současnému stavu, kdy se jedná o údaje informativní, mělo by se nově jednat o údaje závazné. Vedle odpadnutí nutnosti vyžádat si výpis na oficiálních místech odpadá také nutnost úhrady výpisu. Nově tedy budou mít uživatelé možnost si závazný výpis z obchodního rejstříku stáhnout ve formátu PDF zcela zdarma.

Pokud jde o změny v oblasti vnitřní, tedy v oblasti, se kterou pracují rejstříkové soudy, měly by změny znamenat zjednodušení práce soudních úředníků, neboť je, dle ministerstva, aktivně povede krok za krokem k tomu, co mají v dané věci udělat. Zároveň ohlídá, aby úředník splnil všechny potřebné úkony ve stanovených lhůtách.

Z hlediska nákladů by si výše uvedené změny měly vyžádat náklady ve výši 80 milionů korun. Novou aplikaci bude možné nalézt na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti.