Ministři životního prostředí zemí EU dne 11. 6. v Lucemburku na jednání Rady EU diskutovali o možnosti navýšit unijní závazek na redukci emisí skleníkových plynů do roku 2020 o 30 % oproti úrovni roku 1990. Rozprava probíhala v návaznosti na analýzu nákladů a přínosů případného přechodu EU na tento ambicioznější závazek, kterou Evropská komise zveřejnila 26. 5. Pro úplné znění zprávy je třeba se přihlásit do Beck-online.