Nejvyšší správní soud odmítl kompetenční žalobu Magistrátu města Brna podanou proti ministerstvu financí, ve které se magistrát domáhal určení své pravomoci vydat povolení k provozování výherních hracích přístrojů. Jde o další ze sporů mezi obcemi a ministerstvem financí o to, kdo je vlastně orgán s pravomocí povolovat výherní videoterminály.

Důvodem odmítnutí žaloby byla skutečnost, že povolení k provozování videoterminálů bylo zrušeno na žádost majitele těchto přístrojů téměř měsíc předtím, než byla ve věci podána žaloba.

Nejvyšší správní soud zdůraznil, že kompetenční spor není pouze akademickou disputací o to, kdo měl vydat nějaké rozhodnutí v minulosti. Kompetenční žaloba, v níž si žalobce osobuje pravomoc vydat rozhodnutí, které bylo před podáním žaloby zrušeno, je proto nepřípustná.