Zdravotnický výbor PS projedná vládní návrh zákona o náhradě újmy způsobené povinným očkováním. Navrhuje se, aby za újmu namísto poskytovatelů zdravotních služeb odpovídal stát (s možností regresu). Poškozený bude mít nárok na náhradu za vytrpěnou bolest, za ztížení společenského uplatnění a za další nemajetkové újmy a na náhradu nákladů vynaložených na péči o poškozeného. Celá zpráva