Vláda navrhuje právo vkladatelů bezúplatně vybrat nebo převést své nepojištěné pohledávky z vkladů v případě přeměny nebo jakékoliv dispozice s obchodním závodem banky. Odkladný účinek se přiznává kasační stížnosti proti rozhodnutí soudu rušícímu rozhodnutí ČNB o odnětí licence. Kromě toho se zmírňují některé regulatorní požadavky vůči bankám. Celá zpráva