Poslanecká sněmovna schválila Senátem vrácený a pozměněný návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Cílem návrhu je transponovat směrnici 2007/66/ES.

Zmíněná směrnice se věnuje zvýšení účinnosti přezkumného řízení při zadávání veřejných zakázek. Vedle transpozice návrh obsahuje také několik dílčích změn, které reagují na současný praktický stav a mají za cíl odstranění zjištěných nedostatků.

Vedle zakotvení komunitární právní úpravy do českého právního řádu a snahy řešit dílčí problémy zjištěné při aplikaci současné právní úpravy, návrh obsahuje také novelu koncesního zákona, který musí být se zákonem o veřejných zakázkách v souladu.