Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila ve třetím čtení dne 21. 6. na své 19. schůzi vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů. Novela rozšiřuje působnost obcí v regulaci loterií a hazardních her.

Navrhovaná novela rozšiřuje pravomoc obcí cestou obecně závazných vyhlášek regulovat na svém území nejen provozování výherních hracích přístrojů, jak je tomu dosud, ale i sázkové hry v kasinu, loterie a jiné podobné hry provozované pomocí technických zařízení obsluhovaných přímo sázejícím a dále interaktivní videoloterní terminály a jiné loterie a jim podobné hry povolované podle § 50 odst. 3 zákona č. 202/19990 Sb.

Navrhovaná právní úprava dále výslovně podřazuje turnaje v karetních hrách pod sázkové hry podle § 2 písm. i) zákona č. 202/1990 Sb., jelikož současná právní úprava tyto hry expresis verbis neupravuje a způsobuje tak právní nejistotu, pokud jde o právní režim jejich provozování.

K zákonu se nyní vyjádří Senát.