Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila ve třetím čtení dne 10. 6. na své 59. schůzi poslanecký návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění zákona č. 216/2008 Sb. Podle návrhu budou ředitelé škol zbaveni povinnosti přiznávat svůj majetek.Účelem novely je vyjmout z okruhu veřejných funkcionářů definovaného zákonem o střetu zájmů ředitele škol a školských zařízení zřizovaných ve formě příspěvkových organizací státem a územními samosprávnými celky.

Loňskou novelou zákona o střetu zájmů, která nabyla účinnosti 20. 6. 2008, byl okruh veřejných funkcionářů rozšířen o vedoucí zaměstnance 2. až 4. stupně řízení podle § 124 odst. 3 zákoníku práce (týká se státních příspěvkových organizací a příspěvkových organizací územních samosprávných celků). Ředitelé škol a školských zařízení jsou tedy v současnosti veřejnými funkcionáři a vztahují se na ně mimo jiné povinnosti podle § 7 zákona o střetu zájmů. Bez ohledu na velikost školy lze zavedené povinnosti ředitelů škol a školských zařízení považovat za protichůdné k jednomu ze základních směrů reformy vzdělávací soustavy, jímž je snižování administrativní zátěže související se správou škol a školských zařízení. Zákon o střetu zájmů sice nezvyšuje administrativní nároky na právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení jako takové, představuje však další komplikaci v již tak složitém právním prostředí, v němž se musejí ředitelé škol a školských zařízení orientovat.

Schváleným návrhem se nyní bude zabývat Senát. Navrhovaná účinnost je dnem vyhlášení ve Sbírce.