Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila ve třetím čtení dne 13. 7. na své 20. schůzi vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Novela reflektuje praktické problémy osmiletého působení nového správního soudního řízení a přináší několik zefektivnění současného zákona.

V roce 2002 byla přijata nová komplexní úpravu správního soudního řízení v ČR, soudní řád správní. Po osmi letech vznikla na Ministerstvu spravedlnosti rozsáhlá novela jako reakce na některé problémy, které se u tohoto zákona v praxi objevily. Změny se týkají řady oblastí, ze kterých vybíráme tři.

Nově se upravuje kasační stížnost, o které rozhoduje Nejvyšší správní soud. Stanovuje se, že Nejvyšší správní soud může zrušit i rozhodnutí správního orgánu, což má přispět k urychlení celého řízení, jelikož nebude znovu rozhodovat krajský správní soud. Agenda spojená s kasační stížností je také komplexně přesunuta na Nejvyšší správní soud.

Další změnu dozná i místní příslušnost správních soudů. Podle současné právní úpravy je místní příslušnost správního soudu určena sídlem orgánu, který rozhodoval ve věci ve druhém stupni a protože většina správních orgánů má odvolací stupeň v Praze, tak se na Městském soudu v Praze koncentruje až 50 % celkové agendy správního soudnictví, což vede k přetíženosti v Praze a naopak k tomu, že na krajských správních soudech mimopražských je agenda nedostatečná. Proto nová úprava počítá, že budou rozhodovat ty soudy, kde je sídlo správního orgánu prvého stupně, tedy v regionech.

Dále se stanovuje nová úprava rušení opatření obecné povahy s tříletou lhůtou, ve které je možno podat návrh na zrušení opatření obecné povahy. Tato změna má zvýšit právní jistotu a stabilitu územních plánů, které do této kategorie spadají.

Novela nabude účinnosti 1. 1. 2012. Nyní se k ní vyjádří Senát.