Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR v minulých dnech v prvním čtení schválila vládní návrh zákona o pojišťovnictví.  Schválený návrh zákona je nezbytný z hlediska členství České republiky v EU a jeho zásadním cílem je transponovat do našeho právního řádu směrnici Evropského parlamentu a Rady 2005/68/ES o zajištění a o změně směrnic Rady 73/239/EHS, 92/49/EHS, jakož i směrnic 98/78/ES a 2002/83/ES. Návrh zákona upravuje základní principy provozování soukromého pojištění a zajištění a výkon dohledu nad touto činností. Pro úplné znění zprávy je třeba se přihlásit do Beck-online