Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila v prvním čtení dne 23. 10. na své 64. schůzi poslanecký návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Novela zapojuje Poslaneckou sněmovnu do procesu schvalování Státní energetické koncepce.Předložený návrh zákona navrhuje změnit proceduru přijímání a vyhodnocování naplňování Státní energetické koncepce, stanovenou zákonem o hospodaření energií, tak, že Státní energetická koncepce a její změny budou schvalovány na návrh vlády Poslaneckou sněmovnou a o naplňování Státní energetické koncepce bude vláda předkládat nejméně jedenkrát za 3 roky zprávy Poslanecké sněmovně.

Důvodem pro posílení rozhodovacích a kontrolních pravomocí Poslanecké sněmovny je mimořádná závažnost energetické politiky pro bezpečnost státu i pro blahobyt obyvatel, jakož i časový horizont koncepce, který několikanásobně překračuje délku jednoho volebního období Poslanecké sněmovny, potažmo vlády.

I nadále však budou obsah Státní energetické koncepce zcela předurčovat orgány výkonné moci (Ministerstvo průmyslu a obchodu a vláda). Poslanecká sněmovna bude moci předloženou koncepci jen schválit, nebo zamítnout, nebude ji však moci z vlastního podnětu měnit. K jejím změnám bude Poslanecká sněmovna oprávněna opět jen po zpracování návrhů změn Ministerstvem průmyslu a obchodu a po jejich předložení vládou.

Návrhem se nyní zabývá Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny. Zákon nabude účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení ve Sbírce.