Vláda ČR na svých internetových stránkách informovala o schůzce zástupců vlády a justice nad návrhem vzniku zcela nového orgánu českého soudnictví, který dosud v České republice chybí. Mělo by se jednat o Nejvyšší radu soudnictví, přičemž tento orgány by měl mít v soudnictví obdobné postavení jako parlamentu v legislativě a vláda v exekutivě.

„Já bych v tom viděl velice důležitý konzultační orgán, který by mohl navíc přispět k větší kontrole soudů a k tomu, aby se posílil pocit, že u soudů jsou práva občanů chráněna,“ uvedl předseda vlády a dodal, že vznik Nejvyšší rady soudnictví je také důležitý pro komunikaci mezi vládou, parlamentem a představiteli justice.

Premiér by, dle svých slov, chtěl odstranit současný stav, kdy mezi legislativou a exekutivou probíhá nepřetržitá komunikace, avšak justice stojí v tomto ohledu poněkud stranou. V případě svého vzniku by tedy Nejvyšší rada soudnictví mohla spolurozhodovat o jmenování soudců, ustavování do funkcí, přidělování k jednotlivým soudům nebo by poskytovala stanoviska v rozpočtových otázkách.

„Je to první základní kámen cesty, na jejímž konci má být Nejvyšší rada soudnictví v tom plnohodnotném smyslu slova. Je to proces, který jsme dnešního dne začali,“ dodává předsedkyně Nejvyššího soudu Iva Brožová.

Dle ministra spravedlnosti by měla rada hrát výraznou roli také v oblasti personální politiky justice. Současně by ministerstvo spravedlnosti mělo připravit konkrétní podobu samostatného zákona, který by řešil všechny otázky, které diskutovali zástupci justice s premiérem a ministrem spravedlnosti.