Prezident republiky Václav Klaus podepsal zákon o státním rozpočtu, novelu trestního řádu, novelu zákona o podpoře výzkumu, novelu zákona o zaměstnanosti a novelu zákona o nemocenském pojištění.

Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony reaguje na nálezy ústavního soudu a na rozsudky Evropského soudu pro lidská práva v oblasti zjednodušení vazebního řízení.

Zákon, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, mění délku soutěžních a hodnotících lhůt pro veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích.

Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony se týká zaměstnávání neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí na území České republiky.

Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony přináší kromě několika věcných změn řadu zpřesňujících úprav, které vyplynuly z vyhodnocení poznatků z dosavadní aplikace zákona v praxi.