Prezident republiky Václav Klaus podepsal dne 6. 2. zákon ze dne 28. 1. 2009, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.