Prezident republiky Václav Klaus vrátil dne 9. 6. zákon, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů zpět k projednání do Poslanecké sněmovny.

Podle prezidenta je novela zákona o loteriích výplodem předvolební atmosféry, který „místo aby problémy řešil, vytvořil řadu nových.“ Prezident poukázal především na zúžení okruhu příjemců finančních prostředků na veřejně prospěšné účely. Podle jeho slovy by „přijetím novely ztratily možnost získat finanční granty školy, nemocnice, domovy důchodců a mládeže, divadla či muzea a handicapovaní spoluobčané, aniž by byl jakkoli vyřešen jiný zdroj jejich příjmů.“ Novela podle Klause znemožňuje také podporu obecně prospěšných projektů spojených s reprezentací České republiky v zahraničí.

Prezident poukázal také na veřejné protesty představitelů sportovních svazů a mládežnických organizací i významných kulturních institucí, které nezřídka dovozují, že jejich provoz či přímo existence by byly touto novelou ohroženy.

O zákonu definitivně rozhodne Poslanecká sněmovna.