Česká republika si dne 25. 10. spolu s Evropskou unií připoměla Evropský den civilního soudnictví, který má přiblížit oblast civilního soudnictví veřejnosti. V tento den probíhají v členských státech EU konference a doprovodné akce na soudech. Pro úplné znění zprávy je třeba se přihlásit do Beck-online.