Počátkem března proběhl Evropský týden IT dovedností 2010 (European e-Skills Week 2010). Jedná se o kampaň zaměřenou na podporu a zdokonalování počítačových dovedností u žáků, studentů i široké veřejnosti. Pro úplné znění zprávy je třeba se přihlásit do Beck-online.