Dne 20. 12. se v Bruselu sešli ministři životního prostředí na poslední Radě na programu belgického předsednictví. Hlavním bodem jednání byl návrh nařízení o uvádění biocidních přípravků na trh a jejich používání. Dále se jednalo o omezení emisí CO2 z lehkých užitkových automobilů a o možnosti členských států zakázat pěstování geneticky modifikovaných organismů na svém území. Pro úplné znění zprávy je třeba se přihlásit do Beck-online.