Senát Parlamentu ČR v minulých dnech projednal návrh zákona o zrušení rozhlasových a televizních poplatků. Jak vyplývá z názvu, cílem návrhu zákona je zrušení institutu rozhlasových a televizních poplatků a dále také přenesení odpovědnosti za financování veřejnoprávních médií na stát. Pro úplné znění zprávy je třeba se přihlásit do Beck-online.