Senát parlamentu ČR v minulých dnech schválil návrh zákona, kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů. Návrh by měl řešit postup při přechodu na rozhlasové digitální vysílání a přispět ke konsolidaci na rozhlasovém trhu do doby dokončení přechodu na digitální rozhlasové vysílání.Cílem schváleného návrhu zákona je odstranění absence úpravy přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání. Návrh obsahuje způsob řešení aktuálního sporu mezi provozovateli celoplošného rozhlasového vysílání a provozovateli regionálního rozhlasového vysílání týkajícího se regionálního obsahu vysílání včetně vysílání reklam, kdy provozovatelům celoplošného rozhlasového vysílání je umožněno vysílat pořady s regionálně odlišným obsahem a provozovatelům regionálního vysílání je povoleno vytvářet programové sítě s významným pokrytím.

Návrh reaguje na současný nevyhovující stav a stanovuje nově možnost pro subjekty, které jsou jediným společníkem ve více provozovatelích vysílání s licencí, přeměnit tyto formou fúze na jednu nástupnickou společnost.

Současně návrh přináší řešení pro překlenutí období, v němž bude docházet k postupnému skončení platností licencí k rozhlasovému vysílání u jednotlivých subjektů, do doby přechodu na digitální rozhlasové vysílání. Podstatou navrhovaných úprav je institut tzv. přechodné licence, na kterou vznikne právo dotčeným subjektům v souvislosti se změnou dosavadní právní úpravy, a to do doby dokončení přechodu na digitální rozhlasové vysílání. V rámci předkládané novely zákona je institut přechodné licence nezbytným nástrojem, který umožňuje řešení situace postupného skončení platností licencí dotčených subjektů, ke kterému bude docházet v následujících letech, jak uvádí předkladatel.

Dále by měl návrh zákona podepsat prezident republiky.