Senát Parlamentu ČR v minulých dnech projednal návrh zákona, kterým se mění zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Navrhovaná právní úprava spadá především do oblasti způsobu ustavování a odvolávání jednoho z orgánů profesní stavovské samosprávy sdružující autorizované architekty, inženýry a techniky činné ve výstavbě. Senátoři se však rozhodli návrh zákona vrátit zpět poslancům s pozměňovacími návrhy. Pro úplné znění zprávy je třeba se přihlásit do Beck-online.