Senát Parlamentu ČR schválil dne 27. 10. na své 24. schůzi návrh zákona, kterým se mění zákon č. 594/2004 Sb., jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití, ve znění zákona č. 281/2009 Sb., a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Pro úplné znění zprávy je třeba se přihlásit do Beck-online.