Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR v minulých dnech schválila ve třetím čtení návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Cílem návrhu je provedení transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/38/ES, o zřízení evropské rady zaměstnanců či vytvoření postupu pro informování zaměstnanců a projednání se zaměstnanci v podnicích působících na úrovni Společenství a skupinách podniků působících na úrovni Společenství.

Návrh zákona na základě komunitární právní úpravy zavádí do českého právního řádu především možnost evropské rady zaměstnanců zabývat se jen nadnárodními informacemi a projednáními podle definice ve směrnici. Tento princip tak platí i pro dohodnuté postupy informací a projednávání.

Současně návrh, potažmo směrnice, zjednodušuje úpravu složení vyjednávacího výboru a evropské rady zaměstnanců ustavené podle zákona.

Dále návrh přináší tzv. adaptační klauzuli, tedy klauzuli přizpůsobení. Jedná se o doplnění a zpřesnění povinného obsahu dohod pro případy podstatných organizačních změn podniku nebo skupiny podniků a povinnost stanovit případy, kdy bude nutné nové vyjednávání.

V neposlední řadě novela propojuje nadnárodní a vnitrostátní úrovně informování a projednání a také zpřesňuje úlohu a pravomoci zástupců zaměstnanců.

Dále by se návrhem měl zabývat Senát.