Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR v následujících dnech zahájí svou již 66. schůzi. Na jejím pořadu se nachází v současné době 177 bodů. V rámci schůze by se poslanci měli věnovat např. návrhu státního rozpočtu na rok 2010, celé řadě návrhů ve všech třech čteních a také několika návrhům zákonů, které byly Sněmovně vráceny buď prezidentem republiky či Senátem.

Na počátku schůze by se poslanci měli zabývat prezidentem vráceným zákonem o posuzování vlivů na životní prostředí, Senátem zamítnutým návrhem zákona o vlastnictví letiště Praha – Ruzyně a Senátem vráceným návrhem zákona, kterým se mění zákon o Státním fondu rozvoje bydlení.

V prvním čtení by na schůzi měl být posouzen návrh novely zákona o daních z příjmů, návrh zákona o obchodních korporacích, návrh zákona o mezinárodním právu soukromém, návrh zákona o Finanční správě České republiky, návrh novely trestního řádu, návrh zákona o penzijním spoření či návrh novely zákona o volbách do Parlamentu ČR a další.

Ve třetím čtení je na pořadu schůze např. novela zákona o výkonu trestu odnětí svobody, novela zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů, novela zákona o veřejných zakázkách, zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a další.

Vedle výše uvedeného by se poslanci měli zabývat také celou řadou zpráv. Úplný přehled schváleného programu schůze lze nalézt na internetových stránkách Poslanecké sněmovny.