Ministerstvo práce a sociálních věcí v minulých dnech na svých internetových stránkách informovalo, že před dvaceti lety byla ratifikována Úmluva OSN o právech dítěte. Jejím přijetím se Česká republika zavázala k tomu, že zájem dítěte musí být předním hlediskem při jakékoli činnosti týkající se dětí, ať již je uskutečňována veřejnými nebo soukromými službami, úřady, zákonodárnými orgány a dalšími subjekty. Pro úplné znění zprávy je třeba se přihlásit do Beck-online.