Evropští ministři odpovědní za oblast rodiny by se měli v následujících dnech setkat v Praze a diskutovat o způsobech rané péče o děti v souvislosti s naplňováním tzv. Barcelonských cílů. Na setkání ministrů by měla následně navázat předsednická konference na téma rodičovská péče a politika zaměstnanosti. Snahou českého předsednictví bude posílit vnímání rodičovské domácí péče o malé děti jako plnohodnotného zaměstnání.