Ústavní soud ČR v minulých dnech posoudil ústavní stížnost několika senátorů na možnou protiústavnost tzv. Lisabonské smlouvy. Ústavní soud po posouzení smlouvy konstatoval, že smlouva je v souladu s českým ústavním pořádkem. Bezprostředně po oznámení výsledku posouzení smlouvy ji podepsal prezident republiky Václav Klaus. Pro úplné znění zprávy je třeba se přihlásit do Beck-online.