Ministerstvo práce a sociálních věcí v minulých dnech na svých internetových stránkách publikovalo tiskovou zprávu, dle které se mohou jak rodiny, tak i jednotlivci s nízkými příjmy obrátit na stát s požadavkem o pomoc v případě, kdy kvůli tíživé finanční situaci nejsou schopni hradit náklady na své bydlení. Jedná se tak především o pomoc v podobě příspěvku na bydlení či doplatku na bydlení. Pro úplné znění zprávy je třeba se přihlásit do Beck-online.